Indiqueu aquí d’un heu tret les imatges, la música o els textos que feu servir. Doneu enllaços a les adreces originals.
Indiqueu també aquí la llista de llibres i qualsevol altre font d’informació del tipus que sigui.
Doneu gràcies als vostres professors i a qualsevol persona que us hagi ajudat a revisar i a corregir la WQ, al CEP, a les famílies o als alumnes, i també si algú us la tradueix a un altre idioma o si algú us ha fet una part del disseny gràfic, etc...
També és habitual fer referència a Bernie Dodge, el creador de les WebQuest, al mateix temps que aprofitem per posar un enllaç al seu portal http://webquest.sdsu.edu/
Podeu posar també un llicència per protegir els vostres drets d'autor o una avís sobre la legalitat de les fonts utilitzades, torbareu més informació aquí